มอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7