อบรมการสอน/การประชุมออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน​  Microsoft Teams​ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ COVID-19 ​หลักสูตร “​สอนออนไลน์ด้วย​ Microsoft Teams” รุ่นที่​ 1  อบรมวันศุกร์​ที่​ 20​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00-12.00 น.​ ณ​ ห้องปฏิบัติการ​ CAD/CAM/CEA ชั้น​ 3 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider