กิจกรรมไหว้ครู 2563

กิจกรรม “ปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5 ส.”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5 ส. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ 5 ส. โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจอย่างมากทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันฯ…

อบรมการสอน/การประชุมออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน​  Microsoft Teams​ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ COVID-19 ​หลักสูตร “​สอนออนไลน์ด้วย​ Microsoft Teams” รุ่นที่​ 1  อบรมวันศุกร์​ที่​ 20​ มีนาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00-12.00 น.​ ณ​ ห้องปฏิบัติการ​…

ประชาคมปทุมวันร่วมใจ ผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการการทำเจลล้างมืออนามัย เพื่อการป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจ ผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” การจัดฝึกอบรมจัดทำเจลอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรและให้บริการในจุดสำคัญในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนำเจลล้างมือที่จัดทำแจกให้กับวินมอเตอร์ไซค์โลตัสพระราม 1 ,ซอยเกษมสันต์ 3 รวมถึง BTS  สนามกีฬา