ฝ่ายสื่อสารองค์กร

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

S__51421214
LV Automation มอบทุนสนับสนุนทีมนักศึกษาในการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 25/2565
S__51306504
สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
S__51429392
โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC
S__48365594
สทป.เข้าพบและประชุมกับอบจ.ระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
0B1E7773-DA2C-40A2-A2A2-DE4D2AF5ED4F
อว.ลงนามถวายพระชัย พระองค์ภา ให้หายจากอาการประชวร
S__48365609
พิธีไหว้ครู 2565
A3BEAD47-A410-4F0A-8FB4-82C5611D300C
สทป. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่พลทหาร มทบ.17
B8DC22FB-24F9-468F-8473-E70667A97C16
สทป. หารือกับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘ขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
84294540-C04F-4B50-94D4-31464EE524CF
อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงานระบบราง มทร.อีสาน’ขอนแก่น นำไปพัฒนาหลักสูตร