Welcome to PR-PIT

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม/ข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัทโดรนคุณภาพ
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีย์ จำกัด
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า
รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา,รับมอบเครื่องกรองน้ำและตู้เย็น
ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2564
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม
อบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ