Welcome to PR-PIT

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม/ข่าวสาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ครั้งที่ 1
มอบทุนการศึกษา-นักศึกษา ด้อยโอกาสในโครงการอาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัทโดรนคุณภาพ
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม
มอบห้องตรวจโรค ความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการแพทย์ ต้านภัย COVID-19
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีย์ จำกัด
อบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ
MOU สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า